Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie
Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba

Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba

Názov realizovaného projektu:

Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba

Miesto realizácie projektu:

17. Novembra 15, 914 51 Trenčianske Teplice

Zameranie projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska s cieľom oživenia návštevnosti a poskytnutia kvalitných služieb pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Názov a sídlo prijímateľa:

Kúpele Zelená Žaba, s.r.o., 17. Novembra 15, 914 51 Trenčianske Teplice

Začatie realizácie projektu:

10/2014

Ukončenie realizácie projektu:

12/2015

Výška poskytnutého príspevku:

1 484 435 EUR

Riadiaci orgán:

www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:

www.siea.sk