O Projekte

TENTO PROJEKT BOL REALIZOVANÝ S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE


Názov realizovaného projektu:
Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba

Miesto realizácie projektu:
17. Novembra 15, 914 51 Trenčianske Teplice

Zameranie projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska s cieľom oživenia návštevnosti a poskytnutia kvalitných služieb pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Názov a sídlo prijímateľa:
Kúpele Zelená Žaba, s.r.o., 17. Novembra 15, 914 51 Trenčianske Teplice

Začatie realizácie projektu:
10/2014

Ukončenie realizácie projektu:
12/2015

Výška poskytnutého príspevku:
1 484 435 EUR

Riadiaci orgán:
www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:
www.siea.sk