Platnosť permanentiek do 30.4.2019

Vážení hostia,
Chceli by sme Vás upozorniť, že tieto permanentky do wellness platia už iba do konca apríla, t.j. do 30.4.2019. Po tomto dátume sa už nebudú dať využiť a v predaji budú nové permanentky do wellness. Ďakujeme za pochopenie.

Nočné saunovanie na Zelenej žabe

To, že saunička je prospešná pre naše fyzické zdravie a psychickú pohodu je už dávno dokázané. Aj preto sme saunovanie spojili so zážitkom. 
Pozývame Vás na nočné saunovanie počas októbra. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Rezervácie na prevadzka@kzz.sk