Nočné saunovanie na Zelenej žabe

To, že saunička je prospešná pre naše fyzické zdravie a psychickú pohodu je už dávno dokázané. Aj preto sme saunovanie spojili so zážitkom. 
Pozývame Vás na nočné saunovanie počas októbra. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Rezervácie na prevadzka@kzz.sk